Fujitsu ASYB-LDC Plasma

Плазма филтъра бързо премахва прахта и миризмите. Пречиства въздуха от…….. Домашен прах/цигарен дим/цветен прашец/бактерии на домашни животни/спори Поглъща миризми от…………… цигарен дим/домашни животни/кухненски боклук/
ASYB-LDC
ASYB-LDC