LG CC-AWR Plasma INVERTER V

* Уникалната Система за пречистване на въздуха

* Самопочистване

* Jet Cool

* 4-посочни автоматичени дюзи

* Автоматично превключване

* Антикорозионно покритие Gold Fin

* Функция авторестарт

* Енергоспестяване

* Тиха работа

YouTube Preview Image