Daikin FVQ-C

 

* Идеално решение за магазини, ресторанти или офиси

* Много ефективен за стаи с високи тавани

* Намаление на температурното колебание чрез избиране на автоматична скорост на вентилатора или свободно избираема скорост на 3-стъпков вентилатор

* Подобрен комфорт в резултат на по-добро разпределение на въздушния поток от вертикално продухване, което позволява ръчно регулиране на перките за изходящия въздух

* Избираем хоризонтален въздушен поток за по-добро интегриране към конфигурацията на стаята (чрез BRC1E52)

FVQ71C-RZQG71L8V1

FVQ100C-RZQG100L8V1

FVQ125C-RZQG125L8V1

FVQ140C-RZQG140L7V1

FVQ71C-RZQG71L8Y1

FVQ100C-RZQG100L8Y1

FVQ125C-RZQG125L8Y1

FVQ140C-RZQG140LY1

FVQ71C-RZQSG71L3V1

FVQ100C-RZQSG100L8V1

FVQ125C-RZQSG125L8V1

FVQ140C-RZQSG140LV1

FVQ100C-RZQSG100L8Y1

FVQ125C-RZQSG125L8Y1

FVQ140C-RZQSG140LY1

FVQ71C-RZQG71L8V1

FVQ100C-RZQG100L8V1

FVQ125C-RZQG125L8V1

FVQ140C-RZQG140L7V1

FVQ71C-RZQG71L8Y1

FVQ100C-RZQG100L8Y1

FVQ125C-RZQG125L8Y1

FVQ140C-RZQG140LY1

FVQ71C-RZQSG71L3V1

FVQ100C-RZQSG100L8V1

FVQ125C-RZQSG125L8V1

FVQ140C-RZQSG140LV1

FVQ100C-RZQSG100L8Y1

FVQ125C-RZQSG125L8Y1

FVQ140C-RZQSG140LY1