Daikin FHQ-C

Каталог климатици Daikin щаб-C  

* Таванно тяло за открит монтаж

* Тялото може лесно да се монтира в ъгли и тесни пространства, тъй като има нужда само от 30мм място за обслужване

* Стилно тяло, което се вписва лесно във всеки интериор и клапи, които се затварят напълно, когато не работят

* По-широко разпръскване на въздух благодарение на ефекта на Коанда:100°

FHQ35C/RXS35K

FHQ50C/RXS50K

FHQ60C/RXS60F

FHQ71C/RZQG71L8V1

FHQ100C/RZQG100L8V1

FHQ125C/RZQG125L8V1

FHQ140C/RZQG140L7V1

FHQ71C/RZQG71L8Y1

FHQ100C/RZQG100L8Y1

FHQ125C/RZQG125L8Y1

FHQ140C/RZQG140LY1

FHQ71C/RZQSG71L3V1

FHQ100C/RZQSG100L8V1

FHQ125C/RZQSG125L8V1

FHQ140C/RZQSG140LV1

FHQ100C/RZQSG100L8Y1

FHQ125C/RZQSG125L8Y1

FHQ140C/RZQSG140LY1

FHQ35C/RXS35K

FHQ50C/RXS50K

FHQ60C/RXS60F

FHQ71C/RZQG71L8V1

FHQ100C/RZQG100L8V1

FHQ125C/RZQG125L8V1

FHQ140C/RZQG140L7V1

FHQ71C/RZQG71L8Y1

FHQ100C/RZQG100L8Y1

FHQ125C/RZQG125L8Y1

FHQ140C/RZQG140LY1

FHQ71C/RZQSG71L3V1

FHQ100C/RZQSG100L8V1

FHQ125C/RZQSG125L8V1

FHQ140C/RZQSG140LV1

FHQ100C/RZQSG100L8Y1

FHQ125C/RZQSG125L8Y1

FHQ140C/RZQSG140LY1