Мулти сплит системи

toshiba multisplit

 

Мултисплит системи:

Тези системи намират приложение при климатизиране на 2 до 3 близки помещения или едно голямо с няколко вътрешни тела и едно външно тяло. Така се осигурява по-добра ефективност и икономичност при експлоатацията от няколко единични сплит системи. Всяко вътрешно тяло е със самостоятелен циркулационен кръг и е независимо от другото. Може да се монтират минимум 2 до 16 или повече вътрешни тела и едно външно тяло. Техническите данни на всички вътрешни тела могат да са еднакви или различни. Монтажът на мултисплит системата се извършва по същия начин както при сплит системите. Използването само на едно външно тяло спестява място за инсталиране и външният вид на сградата се поддържа в стил.