Кредит Енергийна ефективност

 

Спестете 15% от цената на климатици : Daikin, Fujitsu, Mitsubishi Electric, LG, Panasonic, Sharp, Toshiba с Кредит Енергийна ефективност.

Българските банки, които участват в Програмата REECL, са:

 

изтеглен файл Image_5444590_126

 

Кредит „Енергийна ефективност” се отпуска с цел да се подпомогнат българските домакинства да ремонтират своите жилища и да инвестират в енергоспестяващи технологии, с което да намалят разходите си за отопление. Необходимо условие е материалите/оборудването да отговарят на техническите изисквания на Програмата за Енергийна ефективност.

Отпуска се на:
1. Физически лица, с доходи от трудово правоотношение или пенсия
2. Собственици на бизнес, лица със свободни професии, в случаите, когато кредитът се използва за личния дом. Кредитът не е предназначен за ремонт на фирмени и производствени помещения.
3. Жилищни кооперации (част или всички домакинства живеещи в един вход). Не се изисква специална регистрация на Етажната собственост като юридическо лице.


images-1mrr