TBI Банк

Климатици на изплащане с TBI Банк

tbicredit

Условия за кандидатстване за целеви потребителски кредит

Изисквания:

* За потребителски кредит могат да кандидатстват всички пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи, притежаващи ЕГН като физически лица, а също и юридически лица.
Необходимо е само да имат постоянни доходи.


Условия на кредита:

- Mинимална стойност за финансиране 150 лв.

- срок на погасяване – до 36 месеца;

- без първоначална вноска;

- на равни месечни вноски;


Необходими документи и данни за кандидатстване на физически лица:

- Копие на лична лична карта на кредитоискателя, заверена с текст „Вярно с оригинала” и подпис на физическото лице.


Необходими документи за кандидатстване на юридически лица:

- Копия от първо и последно съдебно решение;

- Копие от индентификационен код по БУЛСТАТ;

- Копие от съдебно удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от три месеца преди датата на кандидатстването;

- Лична карта на собственика/управителя/или упълномощено за целта лице.

- Всички копия трябва да са заверени с “Вярно с оригинала” и печат на юридическото лице.


Процедура:

- Попълване на искане за потребителски кредит.

- Време за разглеждане на искането – до 15 минути.

- При одобрение, клиентът сключва договор за финансиране на избраната стока.
Схеми на изплащане :
Богат избор на схеми от 3 до 36 месеца
При предсрочно погасяване на кредита и за редовни клиенти Ти Би Ай Банк предоставя отстъпки!