Daikin Altherma

Какво представлява термопомпата “въздух-вода”?

 

Термопомпата “въздух-вода” Daikin Altherma използва устойчив енергиен източник: извлича топлината от външния въздух. В затворен кръг, съдържащ хладилен агент, създава се термодинамичен цикъл чрез изпарение, кондензация, компресия и разширение. Това “изпомпва” топлина от място с по-ниска към място с по-висока температура. Чрез топлообменник получената топлина се предава в централната топлоразпределителна система на вашия дом.

oie_2093820KHV5Fzty