Грижа за околната среда

Климатикът повишава вътрешната температура, като осигурява приятна среда за труд и живот дори и в най – суровите климатични условия. През последните години обаче, като осъзнава необходимостта от опазване на околната среда, индустрията свързана с климатични системи предприе важни стъпки за ограничаване на негативните ефекти, свързани със своето производство и експлоатация. В резултат на това новото енергоспестяващо оборудване в съчетание с иновативни техники за производство свежда до минимум въздействието върху околното среда. 

Ангажимент към околната среда

Грижата за околната среда е присъща за глобалните операции на климатичните системи, от проектирането и производството до ежедневните действия на нейната работна сила. Термопомпите в съчетание с вътрешната инверторна технология предлагат несравним комфорт при отопление и КПД на процеса.

Ефективност на термопомпите

Термопомпите могат да извличат топлинната енергия от външния въздух дори и в най – студените дни през зимата. Климатичните системи могат да осигуряват удобно и ефективно отопление, както и да отговарят на точните изисквания към промишлените отоплителни и охладителни системи.

Намаляване на отпадъците

Много от климатичните системи са сертифицирани по ISO14001 за опазване на околната среда. Политиката на компаниите за нулеви отпадъци гарантира, че много от нейните продукти могат да бъдат рециклирани, повторно използвани или оползотворени.

Рециклиране на материали

Производителите на климатични инсталации рециклират материалите по естествен начин. Например, извлечената от предварително пречистените отпадъчни води утайка се използва при производството на цимент. Рециклирането на други видове отпадъци се поддържа и от инвестиции в опаковки за многократна употреба.

Енергийно ефективно оборудване

Много новости в производството произхождат от грижата на производителите на климатици за околната среда. Контролът на инвертора намалява времето за стартиране и променя производителността на компресора, за да съвпадне с точните изисквания за натоварване на системата. Също така, свързване с постояннотоков компресор позволява на уредите да получат най – високата оценка за енергийна ефективност на пазара. По подобен начин модерните компютъризирани контролни блокове постоянно осигуряват оптимална ефективност на системата и позволяват дистанционно наблюдение чрез интернет.

Избор на най – добрия хладилен агент 

Производителите на климатици се стремят да разработват системи, които подобряват нивата на комфорт и имат ниско вредно въздействие върху околната среда. Изборът на хладилен агент е основен фактор при стремежа за увеличаване на енергийната ефективност и намаляване на въздействието на системите върху глобалното затопляне. Използването на хладилни агенти се оценява според следните основни фактори: Потенциал на глобално затопляне (GWP), енергийна ефективност и ефективност на природните ресурси. R-32 има потенциал на глобално затопляне от 650, който в сравнение с GWP на R-410A от 2.088 представлява 68% намаление. Продукти с R-32 могат да постигнат и по – високи нива на ефективност по отношение на условия на частично и на пълно натоварване. R-32 е еднокомпонентен хладилен агент, който може лесно да се рециклира.

Първата продавана в Европа термопомпена система тип “въздух – въздух”, която използва хладилен агент R-32, бе представена от Daikin през есента на 2013г.: новата гама Ururu Sarara.

R-32 Хладилен агент от следващо поколение за климатици и термопомпи

 Daikin е първата компания в света, която пусна на пазара термопомпи и климатици, заредени с R-32. Този хладилен агент има няколко предимства за околната среда:

 

  • енергийно ефективен и позволява използването на количество хладилен агент с по-нисък еквивалент на CO2
  • той е с по-нисък GWP (Потенциал за глобално затопляне)
  • необходимо е по-малко количество хладилен агент в сравнение с R-410A
  • R32 е чист хладилен агент и е по-лесен за рециклиране и повторно използване

 

 

Защо Daikin въведе модели с R-32?

 

Съществен елемент от корпоративната философия на Daikin, е стремежа на компанията да бъде лидер в прилагането на практики, съобразени с околната среда като енергийната ефективност и изборът на хладилен агент са основни фактори за това. През 2012 г. в Япония Daikin пусна на пазара първите световно известни климатици с хладилен агент R-32 и оттогава са инсталирани няколко милиона агрегата. Впоследствие, моделите с R-32 започнаха да осигуряват комфортна климатизация и в други страни като Австралия, Нова Зеландия, Индия, Тайланд, Виетнам, Филипините, Малайзия и Индонезия. През 2013 г. моделите с R-32 отбелязаха своя дебют в Европа, като добавиха нови екологични предимства към ненадминатия контрол, който те предлагат на потребителите.

Климатици с хладилен агент R32, предлагани от Мистър Климат ООД:

FTXZ25N/RXZ25N, FTXZ35N/RXZ35N, FTXZ50N/RXZ50N, FTXJ20LW/RXJ20L, FTXJ25LW/RXJ25L, FTXJ35LW/RXJ35L, FTXJ50LW/RXJ50LFTXJ20LS/RXJ20L, FTXJ25LS/RXJ25L, FTXJ35LS/RXJ35L, FTXJ50LS/RXJ50L, FTXM20K/RXM20L, FTXM25K/RXM25L, FTXM35K/RXM35L, FTXM42K/RXM42L, FTXM50K/RXM50L

Какво представлява R-32?

Химическото наименование на R-32 е дифлуор-метан. Това е хладилен агент, дълги години използван като компонент на сместа за хладилен агент R-410A (която се състои от 50% R-32 и 50% R-125). Daikin бе първата компания, която установи, че има няколко предимства от използване на чист R-32, вместо използването му като компонент от смес.

 

  R410 R32
Състав Смес от 50% R32 + 50% R125 Чист R32 /без смес/
GWP 2.087,5 675
ODP 0 0

 

Какво представлява GWP?

Потенциалът за глобално затопляне (GWP) е число, което изразява потенциалното въздействие, което конкретен хладилен агент би могъл да окаже, ако той бъде изпуснат в атмосферата. Това е относителна стойност, която сравнява въздействието на 1 kg хладилен агент с 1 kg CO2 за период от 100 години. Въпреки че това въздействие може да бъде избегнато чрез предотвратяване на течове и гарантиране на правилно рециклиране в края на експлоатационния период, избирането на хладилен агент с по-нисък GWP и намаляването на обема на хладилния агент ще намали риска за околната среда при неволно възникване на теч.

Какво представлява ODP?

Потенциалът за разрушаване на озоновия слой (ODP) е число, което се отнася до вредното въздействие върху стратосферния озонов слой, причинено от химическо вещество. Това е относителна стойност, която сравнява въздействието на даден хладилен агент с подобна маса от R-11. Затова, ODP на R-11 е определен като 1.

Хладилни агенти с по- ниско вредно въздействие върху околната среда

 R-32, R-410A, R-134a и други хладилни агенти, използвани понастоящем в Европейския съюз не разрушават озоновия слой. Хладилните агенти от предишното поколение като R-22 имаха унищожителен ефект върху стратосферния озонов слой, тъй като те съдържаха хлор. От 2004 г. регламентите на ЕС забраниха всяко ново оборудване което използва разрушаващи озона хладилни агенти като R-22. От януари 2015 г. бе забранено и обслужването на съществуващо оборудване с R-22 (дори и с рециклиран R-22).