Енергийна ефективност

Новият европейски етикет за енергийна ефективност:

За да информира потребителите относно тези нови стандарти за енергийна ефективност, Европа въведе и нов етикет за енергийна ефективност. Настоящият европейски етикет за енергийна ефективност, въведен през 1992 г. и променен междувременно, изигра своята роля. Потребителите могат да сравняват и да вземат решения за покупка въз основа на еднакви критерии за обозначаване. Новият етикет, който влезе в сила на 1 януари 2013 г., Позволи на крайните потребители да правят още по-добър избор, тъй като сезонната ефективност отразява ефективността на климатичния уред през целия сезон. Подобно на старият етикет, новият етикет за енергийна ефективност включва различни класификации от А + + + до D, отразени в цветни окраски, вариращи от тъмно зелено (с най-голяма енергийна ефективност) до червено (с най-малка ефективност). Информацията върху новия етикет включва не само новите коефициенти за сезонна енергийна ефективност за отопление (SCOP) и за охлаждане (SEER), но също така и годишния разход на електроенергия и нивата на шум.

Висока сезонна енергийна ефективност:  А+++

   СЕЗОННАТА   ЕФЕКТИВНОСТ, интелигентното използване на енергията

Предизвикателството на целите 20-20-20, насочени към опазване на околната среда

Европейската комисия набеляза амбициозни цели за подобряване на енергийната ефективност в ЕС. Тези така наречени цели “20-20-20″ са насочени към намаляване с 20% на емисиите на CO2, увеличаване с 20% на възобновяемата енергия и намаляване с 20% на дела на първичната енергия, като всичко това трябва да бъде постигнато до 2020г. За да изпълни тези цели, Европейският съюз издаде директивата за еко – дизайн [2009/125EC]. Тя определя минималните изисквания за ефективност за продукти, използващи енергия. От 2013г. всички климатици и всички термопомпи въздух – въздух с мощност под 12 kW са в обхват на тази директива за еко – дизайн. От 2013г. продукти, които не отговарят на изискванията за минимална ефективност (като неинверторните климатици), губят своята Маркировка за СЕ и затова вече няма да могат да бъдат продавани в Европа. През 2014г. стандартът за енергийна ефективност бе повишен значително.

Съществено изменение: сезонна ефективност, съответстваща на експлоатационните характеристики в реалния живот

Освен че Директивата за еко – дизайн систематично повишава минималните изисквания по отношение на екологичната ефективност, бе променен методът, използван за измерване на тази ефективност, за да отразява по – добре реалните условия. Предишните методи на измерване отразяваха т.нар. номинална ефективност – измерване на ефективността при една определена външна температура и с оборудване, работещо на пълна мощност. Тъй като в даден сезон за отопление или охлаждане има диапазон от външни температури (а не само една номинална температура по разчет) и оборудването често работи само с частично натоварване, тази стара оценка не отразяваше правилно реалната ефективност.

Новият метод – сезонна ефективност – измерва ефективността на отопление и охлаждане в диапазон от външни температури, което дава по – добро представяне на реалната ефективност за целия сезон на отопление или на охлаждане. Освен това, при новите оценки на сезонната ефективност се отчитат и допълнителни режими като режим на изчакване. Сезонната ефективност дава по – добро представяне на реалната ефективност на даден климатик в реални условия за цял сезон.

nominal_tcm636-263369

Номинална ефективност показва колко ефективно работи даден климатик при номинални условия.

Сезонната ефективност показва колко е ефективен даден климатик, когато работи през целия отоплителен или охладителен сезон.