Избор на климатик

Знаете ли какво е термопомпа въздух – въздух?

Термопомпите извличат топлина от външния въздух дори при студено време. Те използват електрически задвижван компресор и са изключително ефективни при отопление на апартамент или къща. Термопомпените климатици са тихи и дискретни, и използват най – съвременни технологии, за да намалят сметките за електроенергия. С термопомпените климатици 80% от енергията използвана за отопление на вашия дом, идва от външния въздух, който е възобновяем ресурс. При охлаждане системата обръща цикъла, като извлича топлина от въздуха в помещенията.

Избор на климатик

Един от най – важните параметри, който би трябвало да знаете при избора на климатик преди още да се спрете на точно определен модел е до каква външна температура очаквате той да работи ефективно. Важното в случая е, че тъй като мощността, която се отдава в помещението от климатика силно зависи от температурата навън. Тази мощност трябва да бъде изчислена за най – лошия случай, т.е. при най – ниска околна температура. Тук има две неща които трябва да съобразите:
Колкото е по – студено навън, толкова по – големи са загубите на топлина от помещението – съответно имате нужда от повече топлина!
Колкото е по – студено навън толкова е по – ниска мощността на вашия климатик. Това е така, защото при работата си климатика взима топлина отвън и я премества вътре (при всички случаи при 0°С има повече топлина отколкото при -10°С, въпреки че и при -20°С има топлина, но тя е значително по – малко).

На трето място във вашия списък за избор на климатик би трябвало да стои ефективността. Ефективността на климатика е доста важен параметър, защото това означава и по – висока сметка за електроенергия. Подредени по степен на ефективност най – грубо климатиците се нареждат по следния начин:
Конвенционални – тези климатици не си променят мощността, която отдават.
Инверторни – тези климатици променят своята мощност плавно, което им дава възможност да работят в оптимален режим.
DC инверторни – това е разновидност на инверторния климатик, чийто компресор е много високо ефективен, което се отразява като повишаване на ефективността на цялата машина и намаляване на консумираната електроенергия.

За съжаление градацията на цените следва и ефективността на климатика, но понякога може да се окаже така, че даден конвенционален климатик доближава параметрите на инверторна машина и затова е много важно да се постараете да направите максимално добър избор на климатик.

Оценка на мощността на климатик

След като се има предвид горната информация би могло да се оцени каква мощност трябва да има климатика. Тъй като по стандарт топлинната мощност на всички климатици се обозначават във единицата BTU (British Thermal Unit- “английска единица за топлина”) е добре да знаете каква е връзката с добре познатите киловати. Формулата е следната: 1000 BTU = 0.293 kW

Това означава, че ако са ви необходими приблизително 3kW отоплителна или охлаждаща мощност на час, то климатик който може да отдаде (или отнеме в зависимост от режима) 10 000 BTU/час би удовлетворил вашето изискване. Тук е много важно да споменем, че мощността която обозначава завода производител е постижима при точно определени условия. Стандартните условия при които се измерва мощността на съвременните климатици са:

Отопление Охлаждане
Външна Температура 7 ° C 35 ° C
Вътрешна Температура 20 ° C 27 ° C

За съжаление ние не можем да контролираме температурата на външния въздух, което неминуемо довежда до промяна на количеството топлина което климатика може да отдаде. Тази промяна обикновено е към намаляване на мощността и поради това мощността на климатика така трябва да бъде изчислена, че при по – ниски температури навън, топлинният капацитет да успява да поддържа температурата в стаята.

Точната стойност на мощността при по – ниски температури от +7 ° C обикновено се дава от производителя и е въпрос на инженерно изчисление, но като цяло голяма част от климатиците работят на 80% от мощността си при -7 ° C температура на външния въздух. Отново бихме искали да ви напомним че тези оценки не винаги са валидни – съществуват климатици които имат по – голям топлинен капацитет при ниски температури, но само добър специалист може да го установи.

Накрая ще ви предложим кратък списък който да следвате:
- Надеждна фирма за доставка на климатик.
- Добри професионалисти, които да извършат монтажа.
- Максимално ефективен модел климатик.
- Без да пренебрегвате горните най – ниска цена.