Как работи климатика

Принципът на работа на климатиците се основава на свойството на течностите при изпарение да поглъщат топлина, а при втечняване (кондензация) да отдават топлина. За да разберем как работи, нека cе запознаем с устройство на една сплит система и основните нейни възли.

Компресор — благодарение на него (хладилният агент) фреона циркулира в хладилната система.

Кондензатор — радиатор, названието му е отражение на процеса протичащ в него а именно кондензация на фреонови пари — преход на фреона от газообразна фаза в течна фаза (кондензация).

Изпарител — радиатор, в който фреона се изпарява, тоест фреона преминава от течна в газообразна фаза (изпарение).

ТРВ (терморегулиращ вентил) — понижава налягането на фреона преди да влезе в изпарителя.

Вентилатори — създават поток въздух, обдухвайки кондензатора и изпарителя и по този начин се извършва топлообмен с околната среда.

Компресор, кондензатор, ТРВ и изпарител са съединени с медни тръби и по този начин образуват затворен контур в който циркулира фреона и малка част компресорно масло нужно за смазването на движещите се части на компресора. В процеса на работа става следното. На входа на компресора от изпарителя постъпва газообразен фреон под ниско налягане 3 – 5 атмосфери и температура 10 – 20°С. Компресорът сгъстява фреона до налягане 15 – 25 атмосфери, и той се загрява до 70 – 90°С. После горещите пари фреон постъпват в кондензатора. Благодарение на интензивното обдухване с въздух с температура 30-40°С , фреона се охлажда и преминава от газ в течност, а въздухът обдухван от вентилатора се загрява и се изхвърля в атмосферата. На изхода от кондензатора фреона е вече течен и охладен до температура 10°С, по – висока от температурата на обдухващия въздух. От кондензатора топлия фреон попада в терморегулиращия вентил (ТРВ), който в по-простият случай е капилярка (тънка дълга медна тръбичка навита на спирала). На изхода на ТРВ (капилярката) налягането и температурата на фреона съществено се понижават и фреона постъпва в изпарителя течен, където започва да се изпарява. Благодарение на интензивното обдухване чрез вентилатор с топъл въздух от стаята фреона бързо се изпарява, а въздухът се охлажда с 10-20°С, което е крайната ни цел. Изпареният фреон отново постъпва на входа на компресора и цикълът се повтаря. Това е т.н. цикъл на Карно. В режим отопление цикълът се обръща.

Компресор — благодарение на него (хладилният агент) фреона циркулира в хладилната система.

Кондензатор — радиатор, названието му е отражение на процеса протичащ в него а именно кондензациа на фреонови пари — преход на фреона от газообразна фаза в течна фаза (кондензация).

Изпарител — радиатор, в който фреона се изпарява, тоест фреона преминава от течна в газообразна фаза (испарение).

ТРВ (терморегулиращ вентил) — понижава налягането на фреона переди да влезе в изпарителя.

Вентилатори — създават поток въздух, обдухвайки кондензатора и изпарителя и по този начин се извършва топлообнен с околната среда.

Компресор, кондензатор, ТРВ и изпарител са съединенни с медни тръби и по този начин образуват затворен контур в който циркулира фреона и малка част компресорно масло нужно за смазването на движещите се части на компресора. В процеса на работа става следното. На входа на компресора от изпарителя постъпва газообразен фреон под ниско налягане 3 – 5 атмосфери и температура 10 – 20°С. Компресорът сгъстява фреона до налягане 15 – 25 атмосфери, и той се загрява до 70 – 90°С. После горещите пари фреон постъпват в кондензатора. Благодарение на интензивното обдухване с въздух с температура 30-40°С , фреона се охлажда и преминава от газ в течност ,а въздухът обдухан от вентилатора се загрял и се изхвърля в атмосферата.На изхода от кондензатора фреона е вече течен и охладен до темпратура 10°С по висока от температурата на обдухващия въздух. От кондензатора топлия фреон попада в терморегулиращ вентил (ТРВ), който в по-простият случай е капилярка (тънка дълга медна тръбичка навита на спирала) . На изхода на ТРВ (капилярката) налягането и температурата на фреона съществено се понижават и фреона постъпва в изпарителя течен, където започва да се изпарява.Благодарение на интензивното обдухване чрез вентилатора с топъл въздух от стаята фреона бързо се изпарява, а въздухът се охлажда с 10-20°С , което е крайната ни цел.Изпареният фреон отново постъпва на входа на компресора и цикълат се повтаря.Това е т.н.цикъл на Карно.В режим отопление

Компресор — благодарение на него (хладилният агент) фреона циркулира в хладилната система.

Кондензатор — радиатор, названието му е отражение на процеса протичащ в него а именно кондензациа на фреонови пари — преход на фреона от газообразна фаза в течна фаза (кондензация).

Изпарител — радиатор, в който фреона се изпарява, тоест фреона преминава от течна в газообразна фаза (испарение).

ТРВ (терморегулиращ вентил) — понижава налягането на фреона переди да влезе в изпарителя.

Вентилатори — създават поток въздух, обдухвайки кондензатора и изпарителя и по този начин се извършва топлообнен с околната среда.

Компресор, кондензатор, ТРВ и изпарител са съединенни с медни тръби и по този начин образуват затворен контур в който циркулира фреона и малка част компресорно масло нужно за смазването на движещите се части на компресора. В процеса на работа става следното. На входа на компресора от изпарителя постъпва газообразен фреон под ниско налягане 3 – 5 атмосфери и температура 10 – 20°С. Компресорът сгъстява фреона до налягане 15 – 25 атмосфери, и той се загрява до 70 – 90°С. После горещите пари фреон постъпват в кондензатора. Благодарение на интензивното обдухване с въздух с температура 30-40°С , фреона се охлажда и преминава от газ в течност ,а въздухът обдухан от вентилатора се загрял и се изхвърля в атмосферата.На изхода от кондензатора фреона е вече течен и охладен до темпратура 10°С по висока от температурата на обдухващия въздух. От кондензатора топлия фреон попада в терморегулиращ вентил (ТРВ), който в по-простият случай е капилярка (тънка дълга медна тръбичка навита на спирала) . На изхода на ТРВ (капилярката) налягането и температурата на фреона съществено се понижават и фреона постъпва в изпарителя течен, където започва да се изпарява.Благодарение на интензивното обдухване чрез вентилатора с топъл въздух от стаята фреона бързо се изпарява, а въздухът се охлажда с 10-20°С , което е крайната ни цел.Изпареният фреон отново постъпва на входа на компресора и цикълат се повтаря.Това е т.н.цикъл на Карно.В режим отопление
цикълът се обръща.

цикълът се обръща.