Често задавани въпроси

Мога ли да настина заради климатика?

Не. Можете да настинете само от заразяване с вируса, причиняващ настинката. Но неправилно използваният или поддържан климатик може да доведе до симптоми, подобни на тези при настинка. Освен редовна поддръжка, която да гарантира, че вътрешността на климатика ще остане чиста и предотвратява развитието на плесени и бактерии, трябва да се избягва задаването на твърде ниски температури при охлаждане.

Каква е здравословната стайна температура?

Според DIN стандарта, препоръчително е да не настройвате климатика под 25°С при охлаждане и разликата между външната и вътрешната температура да не е повече от 6°С. Например, ако навън е 32°С, температурата в помещението не трябва да е по – ниска от 26°С. По – ниската температура намалява влажността в помещението, което изсушава мембраните в носа и гърлото – това причинява симптоми близки до настинка. Все пак в България често се срещат по – високи температури, така че е допустимо да настроите климатика с по – голяма температурна разлика. Имайте предвид, че е от значение колко често се движите между по – студена и по – топла среда.

Въздухът, подаван от климатика, по – чист ли е от външния въздух?

Обикновените климатици, с изключение на Daikin Ururu Sarara, само циркулират въздуха в затворени помещения. Някои модели имат пречистващи филтри, които да почистват въздуха в помещението, така че при правилна поддръжка въздухът от климатика е по – чист от външния въздух като цяло. Дали той ще е по – чист от външния въздух, обаче, зависи от много фактори, като източник и интензивност на замърсители отвън (промишленост, движение по пътищата) и вътре в помещенията (използване на химически почистващи препарати, синтетични тъкани и др.). Климатикът Daikin Ururu Sarara е уникален, тъй като той може също така да вкарва пречистен въздух отвън в помещението и използва технология “Dikin Streamer” за пречистване на въздуха в затворени помещения.

Може ли употребата на климатици да предизвика алергични реакции или други заболявания?

Не. Правилно поддържаният и използван климатик не може да предизвика алергии или друго заболяване. Необходими са правилна поддръжка и почистване, защото някои вътрешни части на климатика редовно се овлажняват. Те трябва да бъдат почиствани, за да се предотвратява растежът на плесени и бактерии.

Могат ли климатиците да създават течение в дома?

Можете да разполагате климатика в дома си и да управлявате потока на въздуха по начина, по който искате. В случай, че текущата и желаната температури са близки една до друга, модерните климатици работят в режим на готовност, когато вентилаторите работят с минимални обороти. С помощта на различните настройки и възможности могат лесно да бъдат избегнати течения.

Увреждат ли климатиците озоновия слой с фреони?

Не. От 2004 г. насам климатиците, съдържащи фреони са забранени за продажба в Европа. Практически всички климатици на пазара днес използват хладилни агенти, които не вредят на озоновия слой.

Мога ли да спя докато климатикът ми е включен? Не е ли твърде шумен?

Това до голяма степен зависи от модела на климатика. На пазара съществуват климатици, които работят при 19 dB (A) (ниво на звуково налягане), което е на нивото на леко шумолене на листа и спокойно дишане.

Трябва ли един климатик винаги да бъде “една окачена на стената кутия”?

Стенните тела са най – често използваните климатични тела, но съществуват и много различни модели. Например, подовите тела могат да бъдат монтирани в близост до пода, като радиатор или телата за открит таванен монтаж, които висят от тавана, като по този начин не заемат място на стената.

Има също така и канални тела (наричани понякога тела за скрит таванен монтаж), които са скрити от погледа напълно – или в окачен таван, или в техническо помещение – и климатизираният въздух се разпределя в помещението(ията) от въздуховоди.

Какво означава “инвертор”?

“Инвертор” е технически термин за използвания в съвременните климатици електронен компонент, който позволява на компресора да работи с различни обороти и следователно свободно да регулира капацитета, който предоставя.

В сравнение с по – старите и по – малко модерни климатици, използващи компресори, които просто се включват и изключват, за да регулират капацитета, един “инверторен” уред консумира между 30% и 50% по – малко електроенергия в продължение на целия сезон на охлаждане.

Какво означава “хладилен агент” в един климатик?

Охлаждането на една стая се постига чрез отнемане на топлинната енергия от стаята и нейното “издухване” извън нея. Хладилният агент е течността, която тече във вътрешността на тръбите на климатика и пренася тази топлинна енергия между вътрешността и външната страна.

Използваните вещества са с такива свойства, че процесът е енергийно – ефективен и постижим с технология, която е безопасна за употреба.

Мога ли да използвам едно външно тяло за няколко вътрешни тела?

Да, това е лесно за постигане с мултисплит външно тяло. Тези тела могат да обслужват до 5 вътрешни тела.

Могат ли климатиците да гарантират ефективно отопление освен охлаждане?

Да. Отоплението с климатик с термопомпа е в момента най – високо енергийно ефективно и същевременно най – оптималния начин по отношение на разходите.

То е още по – ефективно от термопомпите, които загряват вода за традиционните радиатори, защото един климатик с термопомпа загрява въздуха в помещенията директно, докато една термопомпа въздух – вода или земя – вода най – напред нагрява водата и след това водата отоплява стаите, което води до загуби на енергия при тази допълнителна стъпка.

Колко електроенергия консумира един климатик?

Модерните климатици използват по – малко електроенергия, отколкото би могло да очаквате. Например, една система 9000 Btu – уред за средно голяма стая – ще консумира около 137 kWh електроенергия по време на типичен сезон на охлаждане.

Един пример за Австрия – това е малко над 12 евро, изчислено при типична за Австрия ставка от 9 евроцента/kWh. Но колко енергия се консумира в действителност, зависи много от начина, по който се използва климатикът и ефективността на конкретния модел.

Колко често ще трябва да извършвам сервизна проверка на моя климатик?

Това може да зависи от местното национално законодателство. Препоръчително, но не задължително годишна сервизна проверка и поддръжка, за да се гарантира дълъг живот на уреда и безпроблемна работа и да се избегнат обсъдените по – рано здравословни проблеми.

Какъв е приблизителният живот но един новозакупен климатик?

Когато са поддържани редовно и експлоатирани правилно, климатиците са проектирани да работят приблизително 14 години. Но въпреки това, много климатици работят дори повече от 20 години.

По – евтино ли е отоплението с климатик, отколкото в сравнение с традиционните начини (например газово отопление)?

Това зависи до голяма степен от местното електроснабдяване и цените на природния газ например, но в много региони е по – евтино. Това се дължи на факта, че когато един климатик с термопомпа отоплява, той взима по – голямата част от топлинната енергия от външния въздух – а това е напълно безплатно!

Като се вземат предвид австрийските цени на енергията, отоплението с климатик с термопомпа може да бъде с до 60% по – евтино, отколкото с газов котел.

Могат ли да бъдат монтирани климатици във всеки дом?

Практически да. Повечето жилищни климатици са леки, така че не е проблем да се монтират дори върху гипсови стени. Единственото ограничаващо изискване е, че домът трябва да има добро електрозахранване. Електроенергията от дизелови генератори, например може да не е с достатъчно добро качество за инверторните климатици.

Може ли един климатик да бъде монтиран от всеки или се изисква експерт?

Монтирането на един климатик изисква специални инструменти и прибори, така че трябва да бъде извършено от професионален монтажник. Също така, тъй като климатиците съдържат хладилни агенти – вещества, обхванати от Протокола от Киото – законодателството на повечето страни изисква климатиците да се монтират и поддържат от сертифицирани лица.

Колко време е необходимо, за да се монтира една климатична система?

В повечето случаи е възможно да се монтира един климатик в течение на един ден или дори по – малко. Това, обаче зависи от много фактори, като например през колко стени трябва да преминат тръбите, къде е електрозахранването и дали на таблото има свободни клеми за свързване на климатика.

Как трябва да избера най – подходящия размер климатик за моя дом? 

Изборът на подходящ размер климатик следва да се извършва от професионалист, тъй като той зависи не само от броя и големината на помещението, които ще бъдат климатизирани, но също така и от размера и ориентацията на техните прозорци, засенчването на прозорците от слънце и други фактори. Като правило са необходими някъде между 60W и 120W охладителна мощност на квадратен метър климатизирано пространство.