Полезно

Инверторни и конвенционални климатици

При някои модели стенни климатици се прилага инверторна технология, за по-бързо охлаждане или отопление, осигуряваща икономия на електроенергия и ниско ниво на шум. Основната разлика между обикновените/конвенционалните/ климатици и инверторните е в начина на работа на компресора. При работа на обикновените /конвенционалните/ климатици се повтаря цикълът старт/стоп, за да се получи желаната температура. Инверторните устройства работят при различни мощности. В зависимост от температурата в помещението честотата на въртене на компресора се променя така, че да осигури оптимално охлаждане при минимална консумация на електроенергия. Когато инверторният климатик се включи, компресорът работи с максимална мощност, за да достигне бързо зададената температура. При достигане на необходимата температура компресорът намалява и мощността му, за да се поддържа желаната температура.Благодарение на инверторната система климатиците поддържат зададената температура в диапазон +/- 0,5°С в режим на охлаждане и отопление при оптимална мощност на компресора с минимална консумация на електроенергия.

Общи инструкции при експлоатация на климатик:

През време на експлоатация на климатика трябва да се спазват следните указания: • Климатизираното помещение се проветрява често, ако в него се използват газови уреди • Във въртящите се части на вентилатора да не се пъхат клечки и други предмети • Всеки климатик трябва да се изключва от дистанционното управление, а не от електрозахранването • Върху климатичните тела не трябва да се поставят никакви предмети • Не натискайте бутоните с мокри ръце • Не излагайте тялото си продължително време на студено течение от климатика – това е вредно за здравето • Задавайте подходяща стайна температура. Извънредно високите или ниски температури не са полезни за здравето и се консумира излишна електроенергия • Настройвайте посоката на въздушната струя правилно, за да постигнете равномерно разпределение на стайната температура • Почиствайте филтрите редовно. Замърсените филтри намаляват ефективността на работата, увеличават работния шум и се консумира повече електроенергия • Когато климатика не работи, издърпайте щепсела от контакта. Всеки климатик консумира около 5W енергия, когато е изключен от бутона “пуск/стоп” • Пазете дистанционното управление от директна слънчева светлина и от места с висока температура. Не го заливайте с течности и го пазете от падане

Режим на охлаждане:

От компресора горещите пари на хладилния агент с високо налягане преминават през четирипътният магнетвентил и постъпват в топлообменника, който в този режим работи като кондензатор. След втечняване в кондензатора течният хладилен агент преминава през възвратния вентил, капилярните тръби и постъпва в топлообменника, който в този режим работи като изпарител. Тук хладилният агент се изпарява при ниска температура, отнемайки топлина от климатизираното помещение, като по този начин го охлажда. Получените пари на хладилния агент се засмукват от компресора през четирипътния магнетвентил.

Режим на отопление:

От компресора горещите пари на хладилния агент с високо налягане преминават през четирипътният магнетвентил и постъпват в топлообменника / в този режим той функционира като кондензатор/, където се охлаждат и втечняват, отдавайки топлината си на кондензация на въздуха в помещението, като по този начин го отпопляват. След кондензатора течният хладилен агент минава през капилярните тръби, където понижава налягането си и постъпва в топлообменника, който функционира като изпарител. Тук хладилният агент се изпарява при ниска температура, отнемайки топлина от околната среда.

Режим на обезскрежаване:

Когато върху топлообменника на външното тяло /изпарителя/ се образува скреж или лед през време на режим отопление, автоматично термостатът включва режим обезскрежаване /на всеки 30 до 40 min./, като превключва четирипътния вентил. Обезскрежаването се осъществява с горещи пари на хладилния агент за около 5 до 10 min, т.е. топлообменникът става кондензатор. През време на този процес вентилаторите на вътрешното и външното тяло не работят. В случая климатикът работи в режим охлаждане без да охлажда помещението. След като се приключи обезскрежаването, климатизаторът автоматично се връща към работа в режим отопление. Вътрешното тяло има подвижни въздушни клапи, чрез които се определя посоката на нагнетявания въздух. Клапите могат да се движат автоматично и да осигуряват оптимално разпределение на климатизирания въздух в помещението.Вентилаторът е многостепенен и работи със скорост, която е най-благоприятна за конкретните условия.

Видове филтри:

Във вътрешното тяло са монтирани въздушни филтри, които пречистват въздуха. Различните фирми производители на климатици използват различни филтри: * въздушен филтър – задържа сравнително големи частици, замърсяващи въздуха * електростатичен – отделя и най-фините прашинки с големина 0,01/микрометър/, като цигарен дим и поленови прашинки. Почистването се осъществява чрез метода на електростатичност. * антибактериален – не позволява разпространението на микроби, бактерии и плесени, вредни за дихателните органи на хората * химичен пречистващ филтър – абсорбира частици, предизвикващи неприятни миризми * катехинов – чрез статично електричество се улавят замърсители с размери 0,01 микрометър, а катехиновото покритие предпазва разпространението на болестотворни вируси, като ги дезактивира. Катехинът се извлича от листата на чая и има антивирусно и антибактериално действие * плазмен йонизатор – работи с напрежение от 4,8 до 6,5kV, като премахва микроскопичните частици и прашинки. Пречиства въздуха от акари, полени и животински косми, предотвратявайки алергии и астма.

Wi-Fi

Wi-Fi адаптера вече е достъпен за по – голямата част климатични системи. Wi-Fi адаптера дава възможност да управлява климатика в дома или офиса по всяко време и от всяка точка с помощта на мобилен телефон, таблет или преносим компютър. Бързо и лесно се задава температура на помещението преди да се прибере човек или се проверява дали не е забравен включен климатика, докато човек е на почивка. Удобни за използване управления. Wi-Fi адаптера може да бъде настроен да сигнализира за грешки в работата на климатичната система, да служи за дистанционна диагностика и профилактика на филтрите. При наличие на зони, много тела могат да бъдат управлявани едновременно. Наблюдение на енергийно потребление може да бъде показано на ежедневна, седмична или годишна база. Това е особено полезно, за да се сравни ефективността през годините или в период на отопление и охлаждане. • Перфектен контрол • Функция за сигнал при проблем в системата • Диагностика и профилактика • Подходящ за нови и по – стари системи

R-32

R-32 Хладилен агент от следващо поколение за климатици и термопомпи Daikin е първата компания в света, която пусна на пазара термопомпи и климатици, заредени с R-32. Този хладилен агент има няколко предимства за околната среда: • енергийно ефективен и позволява използването на количество хладилен агент с по-нисък еквивалент на CO2 • той е с по-нисък GWP (Потенциал за глобално затопляне) • необходимо е по-малко количество хладилен агент в сравнение с R-410A • R32 е чист хладилен агент и е по-лесен за рециклиране и повторно използване Защо Daikin въведе модели с R-32? Съществен елемент от корпоративната философия на Daikin, е стремежа на компанията да бъде лидер в прилагането на практики, съобразени с околната среда като енергийната ефективност и изборът на хладилен агент са основни фактори за това. През 2012 г. в Япония Daikin пусна на пазара първите световно известни климатици с хладилен агент R-32 и оттогава са инсталирани няколко милиона агрегата. Впоследствие, моделите с R-32 започнаха да осигуряват комфортна климатизация и в други страни като Австралия, Нова Зеландия, Индия, Тайланд, Виетнам, Филипините, Малайзия и Индонезия. През 2013 г. моделите с R-32 отбелязаха своя дебют в Европа, като добавиха нови екологични предимства към ненадминатия контрол, който те предлагат на потребителите. Какво представлява R-32? R-32 е ново поколение хладилен агент, който обхваща широка гама екологични съображения по балансиран начин. Той не разрушава озоновия слой и енергийно ефективен, достъпен, рециклира се по – лесно, а потенциалът му за глобално затопляне (GWP) е една трета от тази на най – често използвания хладилен агент R-410А. Според Daikin тези предимства правят R-32 най – балансирания и обещаващ хладилен агрегат за намаляване на екологичния отпечатък от жилищното и търговско ОВК оборудване. Daikin предоставя безплатен достъп до тези патенти на развиващите се пазари от 2011 г. насам с цел да ускори постепенното спиране на озоноразрушаващите хладилни агенти, като R-22 от производство. Преминаването от хладилни агенти с висок GWP към такъв с нисък GWP вече се осъществява. През 2014 г. Европейският съюз прие преразглеждания регламент за флуорирани парникови газове, с който да се намали въздействито на хладилните агенти върху глобалното затопляне. В Съединените щати агенцията за опазване на околната среда е в процес на преразглеждане на разпоредби, които установяват приемливи алтернативи на озоноразрушаващи хладилни агенти. Химическото наименование на R-32 е дифлуор-метан. Това е хладилен агент, дълги години използван като компонент на сместа за хладилен агент R-410A (която се състои от 50% R-32 и 50% R-125). Daikin бе първата компания, която установи, че има няколко предимства от използване на чист R-32, вместо използването му като компонент от смес. Какво представлява GWP? Потенциалът за глобално затопляне (GWP) е число, което изразява потенциалното въздействие, което конкретен хладилен агент би могъл да окаже, ако той бъде изпуснат в атмосферата. Това е относителна стойност, която сравнява въздействието на 1 kg хладилен агент с 1 kg CO2 за период от 100 години. Въпреки че това въздействие може да бъде избегнато чрез предотвратяване на течове и гарантиране на правилно рециклиране в края на експлоатационния период, избирането на хладилен агент с по-нисък GWP и намаляването на обема на хладилния агент ще намали риска за околната среда при неволно възникване на теч. Какво представлява ODP? Потенциалът за разрушаване на озоновия слой (ODP) е число, което се отнася до вредното въздействие върху стратосферния озонов слой, причинено от химическо вещество. Това е относителна стойност, която сравнява въздействието на даден хладилен агент с подобна маса от R-11. Затова, ODP на R-11 е определен като 1. Хладилни агенти с по – ниско вредно въздействие върху околната среда R-32, R-410A, R-134a и други хладилни агенти, използвани понастоящем в Европейския съюз не разрушават озоновия слой. Хладилните агенти от предишното поколение като R-22 имаха унищожителен ефект върху стратосферния озонов слой, тъй като те съдържаха хлор. От 2004 г. регламентите на ЕС забраниха всяко ново оборудване което използва разрушаващи озона хладилни агенти като R-22. От януари 2015 г. бе забранено и обслужването на съществуващо оборудване с R-22 (дори и с рециклиран R-22). R410 R32 Състав Смес от 50% R32 + 50% R125 Чист R32 /без смес/ GWP 2.087,5 675 ODP 0 0 Климатици с хладилен агент R-32, предлагани от Мистър Климат ООД: Daikin FTXZ25N/RXZ25N, Daikin FTXZ35N/RXZ35N, Daikin FTXZ50N/RXZ50N, Daikin FTXJ20MW/RXJ20M, Daikin FTXJ25MW/RXJ25M, Daikin FTXJ35MW/RXJ35M, Daikin FTXJ50MW/RXJ50M, Daikin FTXJ20MS/RXJ20M, Daikin FTXJ25MS/RXJ25M, Daikin FTXJ35MS/RXJ35M, Daikin FTXJ50MS/RXJ50M, Daikin FTXM20M/RXM20M, Daikin FTXM25M/RXM25M, Daikin FTXM35M/RXM35M, Daikin FTXM42M/RXM42M, Daikin FTXM50M/RXM50M, Daikin FTXM60M/RXM60M, Daikin FTXM71M/RXM71M, Daikin FTXP20KV, Daikin FTXP25KV, Daikin FTXP35KV, Daikin FDXM25F, Daikin FDXM35F, Daikin FDXM50F, Daikin FDXM60F, Daikin 2MXM40M, Daikin 2MXM50M, Daikin 3MXM40M, Daikin 3MXM52M, Daikin 3MXM68M, Daikin 4MXM68M, Daikin 4MXM80M, Daikin 5MXM90M